MARS

AKPER KESDAM I/BUKIT BARISAN PADANG

 

AKPER KESDAM I
BUKIT BARISAN PADANG
MENJALANI SESAMA CARA INSANI
UNTUK MENGHADAPI… GLOBALISASI
 
MARI SEMANGAT DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM MENGAMALKAN TUGAS DENGAN IKHLAS
DAN JADILAH INSANI YANG DIPERHITUNGKAN
DEMI MAHKOTA PUTIH YANG SUCI
 
MARI SEMANGAT DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM MENGAMALKAN TUGAS DENGAN IKHLAS
DAN JADILAH INSANI YANG DIPERHITUNGKAN
DEMI MAHKOTA PUTIH YANG SUCI
 
KEHIDUPAN DIBENTUK OLEH MIMPI-MIMPI MU
DALAM KEPERAWATAN UNTUK MELANGKAH
MENGISI PEMBANGUNAN BERSAMA
DI INDONESIA
 
MARI SEMANGAT DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM MENGAMALKAN TUGAS DENGAN IKHLAS
DAN JADILAH INSANI YANG DIPERHITUNGKAN
DEMI MAHKOTA PUTIH YANG SUCI
 
KEHIDUPAN DIBENTUK OLEH MIMPI-MIMPI MU
DALAM KEPERAWATAN UNTUK MELANGKAH
MENGISI PEMBANGUNAN BERSAMA
DI INDONESIA