MARS AKPER KESDAM I/BUKIT BARISAN PADANG

AKPER KESDAM I

BUKIT BARISAN PADANG

MENJALANI SESAMA CARA INSANI

UNTUK MENGHADAPI… GLOBALISASI

 

MARI SEMANGAT DAN BERTANGGUNG JAWAB

DALAM MENGAMALKAN TUGAS DENGAN IKHLAS

DAN JADILAH INSANI YANG DIPERHITUNGKAN

DEMI MAHKOTA PUTIH YANG SUCI

 

MARI SEMANGAT DAN BERTANGGUNG JAWAB

DALAM MENGAMALKAN TUGAS DENGAN IKHLAS

DAN JADILAH INSANI YANG DIPERHITUNGKAN

DEMI MAHKOTA PUTIH YANG SUCI

 

KEHIDUPAN DIBENTUK OLEH MIMPI-MIMPI MU

DALAM KEPERAWATAN UNTUK MELANGKAH

MENGISI PEMBANGUNAN BERSAMA

DI INDONESIA

 

MARI SEMANGAT DAN BERTANGGUNG JAWAB

DALAM MENGAMALKAN TUGAS DENGAN IKHLAS

DAN JADILAH INSANI YANG DIPERHITUNGKAN

DEMI MAHKOTA PUTIH YANG SUCI

 

KEHIDUPAN DIBENTUK OLEH MIMPI-MIMPI MU

DALAM KEPERAWATAN UNTUK MELANGKAH

MENGISI PEMBANGUNAN BERSAMA

DI INDONESIA